Postępowanie w okręgu zagrożonym

Wokół pasieki zapowietrzonej tworzy się w promieniu 3÷5 km okręg zagrożony. Utworzenie okręgu zagrożonego ma na celu niedopuszczenie do zawleczenia zarazy do innych pasiek. W okręgu zagrożonym urząd wojewódzki wydaje zakaz wywożenia i wynoszenia bez zezwolenia wojewódzkiego lekarza weterynarii pni pszczelich, matek, czerwia i pszczół oraz urządzania przetargów i wystaw pszczelarskich. Po zlikwidowaniu zgnilca złośliwego lub kiślicy w pasiece zapowietrzonej należy niezwłocznie przeprowadzić przegląd wszystkich pasiek w okręgu zagrożonym. Przeglądów dokonują upoważnieni pracownicy służby weterynaryjnej lub rzeczoznawcy chorób pszczół. W okręgu zagrożonym chorobą roztoczową obowiązuje nakaz niszczenia wszystkich rojów wędrujących i rojów dzikich. Wszystkie pasieki w tym okręgu podlegają na wiosnę następnego roku obowiązkowemu przeglądowi, w czasie którego są pobierane do badań laboratoryjnych próbki pszczół z osypu zimowego. Z dokonanych przeglądów pasiek należy sporządzić wykaz z podaniem: nazwiska i adresu posiadacza pasieki oraz miejsce jej lokalizacji, liczbę przebadanych pni, liczbę pni podejrzanych o chorobę, krótkiego opisu objawów chorobowych zauważonych przez posiadacza pasieki oraz własnych obserwacji poczynionych w trakcie przeglądu, liczby pobranych do badań próbek czerwia i pszczół. Wywóz pasiek z okręgu zagrożonego może nastąpić jedynie za zgodą urzędu wojewódzkiego. Warunkiem otrzymania zgody na wywóz pasiek w okręgu zagrożonym zgnilcem złośliwym lub kiślicą jest uznanie przez wojewódzkiego lekarza weterynarii lub osobę przez niego upoważnioną wszystkich rodzin w pasiece za zdrowe i nie podejrzane o te choroby. Badanie należy przeprowadzić w ciągu doby przed planowanym terminem wywozu pasieki. W okręgu zagrożonym chorobą roztoczową warunkiem wydania zezwolenia jest poddanie wszystkich rodzin ośmiokrotnemu odymianiu preparatem Folbex lub działaniu tymolu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *