This is default featured slide 1 title

Życie rodziny w ciągu roku

Okres odnawiania składu rodziny rozpoczyna się od momentu oblotu wiosennego. Po oblocie wzrasta intensywność czerwienia matki, przy czym czerwienie nabiera charakteru ciągłego. Nowo wygryzione pszczoły uzupełniają ubytki powstające w następstwie padania robotnic, które przezimowały. Po zakończeniu wymiany pszczół zimowych szybko

Rodzina pszczela

Pszczoły żyją gromadnie w rodzinie, w której występuje ścisły podział czynności. Skład rodziny jest uzależniony od pory roku. Normalna rodzina składa się z matki, pełnowartościowej samicy zdolnej do składania zapłodnionych i niezapłodnionych jajeczek, oraz robotnic. W pewnych okresach w rodzinie

Rozwój osobniczy pszczoły

W rozwoju osobniczym pszczoły wyróżniono 6 stadiów rozwojowych, a mianowicie: rozwój embrionalny w jaju, larwę zwiniętą, larwę wyprostowaną (przędącą), przedpoczwarkę, poczwarkę, owad doskonały. Stadia rozwojowe od jaja do poczwarki są określane mianem czerwia. Rozróżnia się przy tym czerw niezasklepiony (odkryty)

Układ rozrodczy

Pszczoły są owadami rozdzielnopłciowymi. Układ rozrodczy żeński jest w pełni rozwinięty jedynie u matek. U robotnic narządy rozrodcze są znacznie uwstecznione. W skład układu rozrodczego matki wchodzą: parzyste jajniki ułożone symetrycznie w przedniej części odwłoka nad przewodem pokarmowym. Są one

Układ nerwowy i narządy zmysłów

Układ nerwowy zapewnia integrację czynnościową całego organizmu, reguluje wewnętrzną homeostazę, bierze udział w percepcji i przetwarzaniu bodźców oraz warunkuje reakcje organizmu na działanie czynników środowiskowych. U pszczoły w skład układu nerwowego wchodzi: ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy oraz układ nerwowy

Układ wydalniczy

Układ wydalniczy zabezpiecza równowagę środowiska wewnętrznego organizmu. U pszczół rolę układu wydalniczego pełni około 150 cewek wydalniczych (cewki Malpighiego). Są to ślepo zakończone rurki o grubości około 0,1 mm, które uchodzą do przedniego odcinka jelita cienkiego. Ściana cewki wydalniczej jest

Układ oddechowy

Układ oddechowy pszczoły składa się z silnie rozgałęzionego aparatu tchawkowego, worków powietrznych i przetchlinek. Tchawki z jednej strony kontaktują się ze środowiskiem zewnętrznym za pośrednictwem 10 par przetchlinek, z drugiej strony rozgałęzienia tchawek (tracheole) o średnicy około 2,0 /um wnikają

Barwienia hemolimfy

Na podstawie barwienia hemolimfy metodą Wrighfa wyróżnia się proleukocyty, eozynofile, leukocyty normalne, neutrofile, bazofile, pyknoleukocyty i hyalinocyty. Ponadto w hemolimfie mogą występować komórki pnia: enocyty i komórki perykardialne. Proleukocyty, komórki o średnicy 3,5-6,0/um, mają delikatne obojętnochłonne jądro i ciemniejszą obojętnochłonną

Hemolimfa

W krążeniu hemolimfy biorą udział przepona grzbietowa i brzuszna oraz serce dodatkowe, tj. tętniące pęcherzykowate twory, usytuowane u nasady czułków oraz wewnątrz zatarcza. Hemolimfa jest tkanką płynną, której rola polega na: rozprowadzaniu po całym organizmie substancji odżywczych, usuwaniu produktów przemiany

Układ krążenia, hemolimfa

Układ krążenia pszczół stanowi krwioobieg otwarty. Krew (hemolimfa) po przejściu przez serce i aortę, wypełnia wszystkie wolne przestrzenie między tkankami i narządami. W skład układu krążenia wchodzi serce, aorta oraz narządy tętniące w czułkach i zatarczu. Serce ma kształt długiej,