This is default featured slide 1 title

Higiena pasieki

Celem postępowania lekarsko-weterynaryjnego jest szeroko pojęta profilaktyka. W profilaktyce chorób pszczół, zwłaszcza chorób zaraźliwych, bardzo ważną rolę odgrywa higiena pasieki. Przestrzeganie zasad higieny przyczynia się do likwidacji źródła zakażenia i przerwania łańcucha epizootycznego oraz ułatwia terapię chorób. Postępowanie higieniczne w

Liczba ramek obsiadanych przez pszczoły

Siłę rodziny określa się na podstawie liczby ramek obsiadanych przez pszczoły. Silna rodzina w połowie kwietnia w ulach dadanowskim i warszawskim poszerzonym obsiaduje 6 plastrów, przy czym czerw zajmuje 3-H plastry. W ulu warszawskim i wielkopolskim rodzina silna obsiaduje 9-HO

Praca w pasiece w cyklu rocznym

Znajomość pracy pasiecznej w ciągu roku ułatwia w znacznym stopniu podejmowanie odpowiedniego, dostosowanego do biologicznego rytmu rodziny, postępowania lekarsko-weterynaryjnego. W okresie przedwiośnia, gdy temperatura w cieniu wynosi 10-12°C, pszczoły odbywają pierwszy oblot wiosenny, który z reguły trwa około 30 minut.

Zasady organizacji pasieki

Podstawowym czynnikiem warunkującym zdrowotność i wysoką produkcyjność rodzin jest zabezpieczenie pszczołom optymalnych warunków bytowania i żywienia. W trakcie organizacji pasieki należy uwzględnić kilka podstawowych wskazań, a mianowicie: pasieka powinna być usytuowana na terenie suchym, równym, pokrytym murawą. Pnie należy chronić

Mleczko pszczele i jad pszczeli

Mleczko pszczele jest wydzieliną gruczołów gardzielowych pszczół robotnic w wieku 8-HO dni. Służy ono do odżywiania larw przez okres pierwszych trzech dni życia, larwy matki przez cały okres żerowania, matek, niektórych robotnic oraz trutni. Mleczko pszczele zawiera około 23,5-49,3% suchej

Kit

Kit (propolis) jest substancją balsamiczną, którą pszczoły zbierają z pąków drzew i wykorzystują do uszczelniania gniazda. W skład kitu wchodzą żywice i woski, pyłek kwiatowy, olejki eteryczne, substancje garbnikowe, makro- i mikroelementy. Od dawna są znane właściwości kitu pszczelego jako

Wosk

Wosk jest produktem przemiany materii organizmu pszczół. Jest on wydzielany w postaci płynnej przez gruczoły woskowe, usytuowane u robotnic pod brzusznymi półpierścieniami odwłoka przez cztery pary gruczołów woskowych. Wosk produkują pszczoły między 12H8 dniem życia. Fizjologiczny równoważnik woskowy, tj. masa

Pierzga

Pierzga jest pokarmem białkowym pszczół, w skład której wchodzą pyłki roślin oraz domieszka nektaru lub miodu i śliny. Pierzga zalana miodem i zasklepiona w komórkach plastrów jest przechowywana przez zimę. Dostateczne zapasy pierzgi pod koniec lata i jesienią są warunkiem

Miód naturalny

Miód jest produktem wytworzonym przez pszczoły robotnice z nektaru kwiatów oraz z wydzielin pozakwiatowych części roślin, magazynowanym w plastrach zasklepionych. Głównym produktem, z którego powstaje miód, jest. nektar i spadź (wydaliny czerwców i mszyc zmięszane z sokiem roślin wyciekającym z

Produkty wytwarzane przez rodzinę

Do produktów wytwarzanych przez rodzinę należą; miód, pierzga, wosk, kit, mleczko oraz jad pszczeli. Miód jest poszukiwanym i ważnym produktem spożywczem. Wosk pszczeli znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i elektrotechnicznym. Kitowi i jadowi pszczelemu przypisuje się pewne właściwości lecznicze.