Zasady organizacji pasieki

Podstawowym czynnikiem warunkującym zdrowotność i wysoką produkcyjność rodzin jest zabezpieczenie pszczołom optymalnych warunków bytowania i żywienia. W trakcie organizacji pasieki należy uwzględnić kilka podstawowych wskazań, a mianowicie: pasieka powinna być usytuowana na terenie suchym, równym, pokrytym murawą. Pnie należy chronić przed silną operacją słońca w godzinach od 12 do 16. Wskazane jest wykoszenie trawy na pasieczniku i pokrycie ziemi przed ulem betonowymi płytkami lub wysypanie piaskiem, odległość niędzy ulami powinna wynosić co najmniej 4 m, wyloty uli należy kierować na południowy-wschód lub zachód, na terenach wilgotnych i chłodnych na południe. Pszczoły są hodowane w ulach ramowych, tj. najczęściej w drewnianych skrzyniach, w których są zawieszone ramki z plastrami lub węzą (arkusze wosku z odciśniętymi zaczątkami komórek). Wnętrze ula może być dostępne z góry lub z boku. W ulu ramki są ustawione prostopadle do wylotu (zabudowa zimna), lub równolegle do wylotu (zabudowa ciepła). Ul składa się z następujących elementów: dna (dennicy), korpusu gniazdowego (jeden lub kilka) z kompletem ramek, nadstawki z kompletem ramek, powałki, daszku oraz stojaka (podstawy). W zależności od sposobu zwiększania pojemności ula wyróżnia się ule stojaki, w których pojemność zwiększa się w pionie przez dodanie nadstawek, oraz leżaki – pojemność ula zwiększa się w poziomie przez dodatnie ramek. W Polsce są powszechnie stosowane cztery typy uh: dadan, warszawski zwykły, warszawski poszerzany i wielkopolski. O przynależności ula do danego typu decydują wymiary i ustawienie ramek. Ul dadan to stojak z „szeroko-niską” ramką o wymiarach 43 x 30 cm, ramka ula wielkopolskiego (niska i wysoka) o wymiarach 26 x 36 cm. Do leżaków należy ul warszawski zwykły — wymiar ramki 43 x 23 cm i ul warszawski poszerzany — wymiar ramki 43 x 30 cm. W ulu w okresie letnim można wyróżnić część gniazdową, w której pszczoły wychowują czerw i przebywa matka, oraz część magazynową (miodnia). W celu uniemożliwienia matce składania jaj w miodni, część gniazdową od miodni oddziela krata odgrodowa. Ramki obsiadane przez pszczoły są oddzielone zatworem od wolnej części ula. Do ocieplenia gniazda służą maty słomiane oraz poduszka ocieplająca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *