Pierzga

Pierzga jest pokarmem białkowym pszczół, w skład której wchodzą pyłki roślin oraz domieszka nektaru lub miodu i śliny. Pierzga zalana miodem i zasklepiona w komórkach plastrów jest przechowywana przez zimę. Dostateczne zapasy pierzgi pod koniec lata i jesienią są warunkiem dobrego przezimowania pszczół. Znaczne ilości pierzgi spożywają pszczoły karmiące czerw, woszczarki oraz młode pszczoły wygryzione jesienią.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply