Kategoria: Zwalczanie

Odporność komórkowa

W odporności naturalnej owadów szczególnie dużą rolę odgrywają odczyny komórkowe. Do odczynów tych należą: fagocytoza, aglomeracja, inkapsulacja, tworzenie guzków, segregacja (fagocytoza przez komórki osiadłe) oraz tworzenie skrzepów. Fagocytoza. Fagocytoza polega na wychwytywaniu cząsteczek ciał obcych przez komórki o właściwościach żernych.

Odporność naturalna

Odporność naturalna (fizjologiczna) zależy od właściwości fizjologicznych organizmu czerwia i pszczół, nie wykazuje cech swoistości i ujawnia się przy pierwszym zetknięciu owada z zarazkami Jest ona uwarunkowana genetycznie oraz wpływem warunków środowiska, w jakim bytują pszczoły. Odporność naturalna zależy od

Zasady lekarsko-weterynaryjnego badania pasieki

Celem badania lekarsko-weterynaryjnego pasieki jest rozpoznanie choroby i ustalenie dróg jej szerzenia. Ustalenie rozpoznania choroby jest możliwe na podstawie: oceny sytuacji sanitarno-higienicznej pasieki i stan pastwiska pszczelego, przeprowadzonego wywiadu, badania rodzin. W wielu przypadkach, szczególnie przy podejrzeniu występowania chorób zaraźliwych

Higiena pasieki

Celem postępowania lekarsko-weterynaryjnego jest szeroko pojęta profilaktyka. W profilaktyce chorób pszczół, zwłaszcza chorób zaraźliwych, bardzo ważną rolę odgrywa higiena pasieki. Przestrzeganie zasad higieny przyczynia się do likwidacji źródła zakażenia i przerwania łańcucha epizootycznego oraz ułatwia terapię chorób. Postępowanie higieniczne w