Kategoria: Zwalczanie

Zatrucia środkami chemicznymi

W różnych gałęziach gospodarki, szczególnie do walki ze szkodnikami roślin i chwastami, znajdują zastosowanie coraz to nowsze preparaty, z których wiele wywiera silne działanie toksyczne na pszczoły. Stosowanie toksycznych środków ochrony roślin w sposób nieodpowiedni stanowi potencjalne niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia

Zatrucie solą kuchenną

Zatrucie solą kuchenną występuje po spożyciu pokarmu, który zawiera ponad 0,5% chlorku sodu lub ponad 0,3% chlorku potasu. Patogeneza. Nadmiar soli kuchennej wywołuje zaburzenia w gospodarce jonowej i wodnej organizmu. Miejscowo chlorek sodu i chlorek potasu działają drażniąco na nabłonek

Zatrucie pyłkiem

Zatrucie pyłkiem (choroba majowa) występuje u pszczół karmicielek i u czerwia niezasklepionego po spożyciu pyłku roślin trujących, oraz pyłku zepsutego nieumiejętnie przechowywanego w ulu i poza nim, który przerastają pleśnie i grzyby. Zatrucie pyłkiem występuje przeważnie na wiosnę, gdy zapotrzebowanie

Zatrucia alimentarne

Zatrucia alimentarne rozwijają się po wniknięciu do przewodu pokarmowego pszczół i czerwia trującego pokarmu, głównie spadzi, nektaru i pyłku. Rzadziej występują zatrucia solą kuchenną oraz zatrucia wywołane przez toksyny, które uwalniają się w trakcie namnażania grzybów. Zatrucia alimentarne występują sezonowo,

Zasady postępowania w przypadku zatruć

Postępowanie w przypadku zatruć ma na celu: zmniejszenie ekspozycji rodziny na działanie substancji toksycznych, ustalenie przyczyny i rodzaju zatrucia, pobranie próbek do badań toksykologicznych i opracowanie protokołu zatrucia. Klinicznego rozpoznania zatrucia dokonuje lekarz weterynarii po zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami,

Podstawy prawne ochrony pasiek przed zatruciami

Zwalczanie chorób i szkodników roślin, metody i środki stosowane w tych zabiegach szczegółowo określają odpowiednie akty normatywne. Zobowiązują one do powiadomienia administracji terenowej o miejscu i terminie wykonania zabiegu na trzy dni przed przystąpieniem do stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Sposoby zapobiegania zatruciom

Postępowanie profilaktyczne ma na celu zabezpieczenie przed występowaniem zatruć na skalę masową. Sposoby zapobiegania są uzależnione w dużej mierze od przyczyn intoksykacji pszczół. Istotną rolę zarówno w zapobieganiu zatruciom alimentarnym jak i zatruciom wywołanym przez pestycydy ma izolacja pszczół oraz

Odkażanie sprzętów i narzędzi pasiecznych

Ule. Radykalna metoda niszczenia źródła zakażenia polega na spaleniu ula wraz z jego zawartością. Jest ona stosowana w wyjątkowych przypadkach przy zwalczaniu zgnilca złośliwego. Przy zgnilcu złośliwym, kiślicy, grzybicy otorbielakowej i zakażeniu Arrhenosphaera cranei, ule po mechanicznym oczyszczeniu odkaża się

Odporność humoralna

W płynach i tkankach owadów, podobnie jak u kręgowców, występują substancje o działaniu przeciwbakteryjnym. Należy do nich lizozym, substancje hemaglutynujące i bakteriocydyny. Ważną rolę w mechanizmach odporności naturalnej odgrywa melanizacja hemolimfy i odkładanie melaniny. W hemolimfle owadów nie stwierdzono dopełniacza,

Odporność sekrecyjna kolonijna

Odporność sekrecyjna jest związana z występowaniem w mleczku pszczelim, miodzie i kicie substancji o działaniu bakteriostatycznym i bakteriobójczym. We frakcji lipidowej mleczka występuje kwas 10-hydroksy-A2-decenowy, który działa silnie bakteriobójczo i hamuje kiełkowanie endospor Bac larvae. Ilość tego kwasu w mleczku