Kategoria: Objawy

Źródło zakażenia i drogi szerzenia choroby

A. flavus należy do grzybów obukwitarnych. Częstotliwość zakażenia oraz szybkość szerzenia się choroby zależy w warunkach naturalnych od zjadliwości szczepów, wielkości dawki zakażającej, temperatury i wilgotności w gnieździe oraz od siły rodziny. Patogenność szczepów wzrasta po pasażach przez czerw i

Zakażenie doświadczalne i rozpoznanie

Na zakażenie doświadczalne najbardziej podatne są 4÷6 -dniowe larwy, które po podkarmieniu syropem cukrowym zanieczyszczonym zarodnikami A. apis i zasklepieniu należy ochłodzić i przetrzymywać przez 20 godzin w temperaturze 20 C, a następnie inkubować w temperaturze 35°C. Przebieg i objawy

Źródło zakażenia i rozprzestrzenianie choroby

Ps. apiSepticus występuje w glebie, wodzie i na pyłkach roślin. Zakażenie mogą roznosić muchy i roztocza. Choroba przebiega w formie jawnej i skrytej (łagodnej). W formie jawnej powoduje znaczne osłabienie rodziny. Niekiedy w rodzinie chorej pozostaje matka i kilkaset robotnic.

Źródło zakażenia, przebieg i objawy

Źródło zakażenia. Czerw zakaża się za pośrednictwem pokarmu zanieczyszczonego Str. faecalis. Pszczoły przynoszą zarazek do ula z wodą, pyłkiem i nektarem z terenów zanieczyszczonych wydalinami zwierząt. Patogeneza. Czerw zakaża się we wszystkich stadiach rozwojowych. Paciorkowce po obfitym namnożeniu w jelicie

Zakaźne rozproszkowanie czerwia

Jest to choroba zakaźna czerwia w przebiegu której ciało martwych larw zmienia się po wyschnięciu w miałki brązowy proszek. Chorobę opisano we Francji i USA oraz w 1950 r. w Polsce. Choroba występuje sporadycznie. Etiologia. Zakaźne rozproszkowanie czerwia wywołuje Bacillus

Rozpoznanie choroby zaziębienia czerwia

Pewne trudności stwarza odróżnienie formy łagodnej kiślicy od zaziębienia czerwia. Czerw zaziębiony choruje i zamiera najczęściej w skrajnych komórkach plastra. Giną głównie poczwarki. U larw wyprostowanych w dolnych partiach ciała pojawia się ciemnozielona lub brunatna plama. U poczwarek ciemnieją oczy,

Objawy zamarłych larw

Okres wylęgania choroby trwa 3+4 dni. W pierwszym okresie choroby rodzina nie wykazuje żadnych objawów i zakłóceń w pracy. Niekiedy tylko można obserwować zamarłe larwy na deseczce wylotowej lub przed ulem. W postaci łagodnej choroby wyróżniono trzy stadia zmian w

Rozprzestrzenianie i przebieg choroby Kiślicy

Choroba szerzy się za pośrednictwem pszczół (błądzenia, rabunki), zanieczyszczonych wodopojów (gnojówki, kałuże), pszczelarza nie przestrzegającego w trakcie pracy w pasiece podstawowych zasad higieny, sprzętów i narzędzi pasiecznych zanieczyszczonych zarazkiem oraz szkodników żyjących w ulu. Do zachorowań na kiślicę usposabia zaziębienie

Źródło zakażenia i rozprzestrzeniania wirusa

W rozprzestrzenianiu wirusa w rodzinie zasadniczą rolę odgrywają zakażone robotnice, zanieczyszczony wirusem pyłek oraz kał. Wole miodne chorych pszczół zawiera 1011 cząsteczek wirusa, co wystarcza do zakażenia robotnic w trakcie przejmowania treści wola. Duże ilości wirusa występują również w pyłku.

Ustalenie choroby pszczół

Państwowy zakład leczniczy dla zwierząt po otrzymaniu zgłoszenia bezpośrednio od właścicieli pasiek lub pośrednio przez MO lub urząd gminy przeprowadza przez osobę delegowaną przez wojewódzkiego lekarza weterynarii w pasiece dochodzenie i badanie w celu ustalenia istoty choroby, wykrycia jej źródła