Kategoria: Leczenie

Patogeneza inwazji larw

Inwazje larw oleić występują u pszczół dość często i przy masowym występowaniu (do 100 larw na jednej pszczole) powodują poważne straty w rodzinie. Trójpazurkowce M. vańegatus i M. cicatricosus wciskają się pod pierścienie chitynowe tułowia i odwłoka, przegryzają błony międzysegmentalne

Leczenie warrozy

W leczeniu warrozy są stosowane metody biologiczne i chemiczne. Jedynie łączne stosowanie obydwu metod zmniejsza nasilenie inwazji V. jacobsoni w zarażonych rodzinach. W metodach biologicznych wykorzystano predylekcję pasożyta do porażania czerwia trutowego. Z tych też względów metody biologiczne polegają na:

Badanie pszczół metodą flotacji

Od 200 do 300 robotnic, najlepiej obsiadujących plastry z czerwiem odkrytym, przenosi się do naczynia z wodą z dodatkiem detergentu (np. płyn Ludwik 1 ml + 100 ml wody) i wytrząsa przez 5-10 minut. Po usunięciu pszczół z naczynia na

Diagnostyczne stosowanie leków

Leki akarycydne powodują odpadanie pasożytów z pszczół na wkładkę (papier biały, bibuła) włożoną na dennicę lub wsuniętą przez wylotek. W celu uniknięcia skażenia miodu preparatem akarycydnym, badanie przeprowadza się w okresie bezpożytkowym. Najczęściej w celach diagnostycznych jest stosowany sineacar (diagvar),

Leczenie choroby roztoczowej

W leczeniu choroby roztoczowej lekami z wyboru są Folbex i tymol. Folbex. Leczenie rodzin za pomocą Folbexu wskazane jest w okresie wiosennej wymiany pszczół (od początku kwietnia do końca maja). Folbex jest kontaktowym środkiem akarycydnym, który działa wyłącznie na wędrujące

Leczenie i odkażanie w chorobie zarodnikowcowej

Leczenie.Lekami z wyboru są: Fumidil B, Fumagillin DHC, Nosemack i lekosept. Fumidil B, Fumagillin stosuje się w dawce 2,0 g/51 syropu cukrowego (1:1). Rodziny otrzymują codziennie przez 2÷3 tygodnie po 0,25 1 syropu leczniczego. W cieście miodowo-cukrowym stężenie leku wynosi

Rozpoznanie i leczenie kiślicy

O rozpoznaniu choroby decyduje wynik badania klinicznego i laboratoryjnego (izolacja Str. faecalis). Rozpoznanie różnicowe. Należy wykluczyć kiślicę i chorobę woreczkową czerwia. Decydującą rolę w rozpoznaniu różnicowym, oprócz badania klinicznego, odgrywa badanie laboratoryjne. U czerwia chorego na kiślicę w postaci kwaśnej

Preparaty przędziorkobójcze

Roztoczol ekstra płynny 20, Roztoczol ekstra zawiesinowy 30 — preparaty przędziorkobójcze, zawierają tetradifon. Roztoczol płynny jest toksyczny dla pszczół. Stosuje się go na tydzień przed kwitnieniem lub po opadnięciu kwiatów. Azotox, substancja czynna DDT, działa trująco na drodze kontaktowej i

Preparaty owadobójcze

Sadofos płynny 30, stosowany do zwalczania gryzących i ssących szkodników upraw potowych, warzyw i roślin ozdobnych. Zawiera 30% melationu. Bardzo trujący dla pszczół. LD5 0 przy działaniu doustnym wynosi 6,11±0,77 ppm, przy działaniu na oskórek 5,168±0,169 ppm, przy umieszczeniu owada

Preparaty w postaci płynnej

Karbatox pylisty i Karbatox zawiesina zawierają karbaryl, zaś Karbatox extra P zawiera karbaryl i chlorfenwinfos. Stosowane głównie w sadownictwie i warzywnictwie. Silne trucizny kontaktowe. Klasa toksyczności I, okres prewencji 7 dni. LD50 przy stosowaniu doustnym wynosi 1,49±0,16 ppm, przy działaniu