Kategoria: Choroba pszczół

Odkażanie uli

Po mechanicznym oczyszczeniu ula z resztek kitu i wosku ule należy wyszorować od wewnątrz i na zewnątrz 2% gorącym roztworem sody żrącej. Po 15 minutach ul spłukuje się dokładnie wodą z dodatkiem octu (w celu zneutralizowania zasadowego odczynu wodorotlenku sodowego),

Postępowanie w pasiece zapowietrzonej

Lekarz weterynarii wydaje zarządzenie nakazujące umieszczenie przy wejściu na teren pasieki tablicy z napisem zgnilec złośliwy oraz zarządzenia zabraniające wstępu do pasieki zapowietrzonej osobom postronnym, z wyjątkiem osób przez niego upoważnionych, przeglądu pni osobom nieupoważnionym, wywożenia rojów, pni, uli, przyborów

Badanie miodu

Miód po rozcieńczeniu płynem fizjologicznym w stosunku 1:5 należy odwirować przy 12÷13 tys. obrotów/min przez 30 minut. Z osadu sporządza się zawiesinę, którą po ogrzaniu 15-minutowym na łaźni wodnej o temperaturze 78÷80°C, posiewa się na podłoża stosowane do izolacji B,

Badanie laboratoryjne w kierunku zgnilca złośliwego

Badanie laboratoryjne w kierunku zgnilca złośliwego polega na: wykrywaniu endospor w preparatach mikroskopowych sporządzonych z czerwia barwionych fuksyną karbolową, błękitem metylenowym lub metodą Grama, oraz badaniu na ruchy (Browna, izolacji B. Iarvae z określeniem jego właściwości morfologicznych, hodowlanych i biochemicznych.

Zmiany anatomopatologiczne

Pierwszym objawem zamierania czerwia jest zmiana zabarwienia oskórka z perłowobiałego, połyskującego na szarobiały, matowy, a następnie żółty oraz spadek napięcia tkanek przy zachowanej segmentacji zewnętrznej. Larwa mięknie i wiot- czeje. Pod koniec drugiego tygodnia zanika segmentacja zewnętrzna ciała larwy. Zabarwiona

Odporność na zgnilec złośliwy

Poszczególne rasy pszczół różnią się między sobą podatnością na zakażenia naturalne i sztuczne. Odporność na zakażenie jest cechą dziedziczną. Jest ona uwarunkowana: szybszym wykrywaniem i usuwaniem chorego i marwego czerwia jeszcze przed wytworzeniem endospor, przez pszczoły z ras odpornych, usuwaniem

Czynniki usposabiające i drogi szerzenia choroby

Czynniki usposabiające. Choroba występuje zazwyczaj w silnych i zdrowych rodzinach o dużej liczbie czerwia. Do wystąpienia choroby usposabia niedożywienie i zaziębienie czerwia. Drogi szerzenia choroby. W rodzinie choroba szerzy się za pośrednictwem: pszczół karmicielek, które przed podjęciem funkcji karmienia czerwia

Endospory B larvae

Endospory B larvae są oporne na działanie czynników fizycznych i chemicznych. W martwym czerwiu nie tracą zakaźności po 20 latach, w wyschniętym kale eksponowanym na działanie promieni słonecznych giną po około 15 dniach, w miodzie po 4÷6 tygodniach. Endospory giną

B. larvae

B. larvae jest fakultatywnym tlenowcem. Rośnie w temperaturze 35÷38°C (optimum 37°C) w granicach pH 6,0÷7,2 (optimum 6,8). Zarodniki mogą kiełkować i postacie wegetatywne namnażać się w warunkach ściśle beztlenowych. Wzrost na podłożach uzyskuje się przy inokulum zawierającym ponad 10 tys.

Zgnilec złośliwy (zgnilec amerykański)

Jest to zakaźna, wysoce zaraźliwa choroba czerwia o przebiegu złośliwym, na którą choruje i zamiera czerw zasklepiony w stadium larwy wyprostowanej, rzadziej przedpoczwarki lub poczwarki. Choroba występuje powszechnie tam gdzie hodowane są pszczoły w okresie wychowu czerwia w rodzinie (wiosna,