Kategoria: Choroba pszczół

Biegunka zakaźna pszczół

Jest to choroba zakaźna i zaraźliwa pszczół o przebiegu ostrym lub chronicznym, którą wywołuje najczęściej Enterobacter hafnia alvei Choroba występuje pod koniec zimowli i na wiosnę. Etiologia. Enterobacter hafnia alvei (rodzina Enterobacteriaceac, rodzaj Salmonella) jest drobną, pleomorficzną, obdarzoną ruchem pałeczką

Posocznica na tle zakażenia serratia marcescens i pseudomonas aeruginosa

Posocznice na tle zakażenia Serratia marcescens i Pseudomonas aeruginosa występują jako zakażenia wtórne. Do rozwoju posocznic usposabia choroba zarodnikowcowa, roztoczowa, wiciowcowa i uszkodzenia mechaniczne ściany jelita lub oskórka. Serratia marcescens jest Gram ujemną nieprzetrwalnikującą pałeczką o wymiarach 0,5 x 0,5÷1,0

Rozpadnica pszczół

Jest to zakaźna posocznicowa choroba pszczół wywołana przez Pseudomonas apisepticus, w przebiegu której ciało martwych owadów rozpada się na części i wydziela woń gnijącego mięsa. Choroba występuje na wiosnę i w lecie, rzadziej w jesieni. Etiologia. Pseudomonas apisepticus (rząd Pseudomonadales,

Posocznice bakteryjne pszczół

Nazwa posocznice bakteryjne obejmuje zespół chorób zakaźnych pszczół, w przebiegu których bakterie i toksyczne produkty ich przemiany występują w hemolimfie i za jej pośrednictwem zakażają i uszkadzają narządy wewnętrzne. U pszczół posocznice wywołują Pseudomonas apisepticus, Ps. aeruginosa, Escherichia coli, Serratia

Choroby bakteryjne pszczół

Choroby bakteryjne pszczół nie stanowią poważnego zagrożenia dla gospodarki pszczelarskiej. Występują one sporadycznie i tylko przy złośliwym przebiegu doprowadzają do zamierania całych rodzin. Wywołują je drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze o małej inwazyjności. Większość z nich występuje powszechnie w środowisku bytowania (gleba,

Choroby wywołane przez bakterie warunkowo chorobotwórcze

Bakterie warunkowo chorobotwórcze dla czerwia występują nieokwitanie w środowisku bytowania pszczół. Spotykane są w wodzie i na roślinach, przewodzie pokarmowym czerwia i pszczół dorosłych (B. alvei) oraz w zapasach miodu i pyłku. Nie wywołują one swoistych chorób. Rzadko powodują zakażenia

Zmiany anatomopatologiczne

W przebiegu kiślicy występuje rozpad komórek ciała tłuszczowego, wzrost liczby elementów morfotycznych hemolimfy, rozplem komórek nabłonka jelita środkowego, zwyrodnienie cewek wydalniczych, tchawek i gruczołów oprzędowych oraz postępująca martwięa tkanki mięśniowej. Rozpoznanie. W rozpoznaniu wykorzystuje się objawy kliniczne i wyniki badań

Patogeneza

W początkowym stadium choroby zakażeniu ulega czerw starszy karmiony zanieczyszczonym miodem i pyłkiem. Zarazek po przedostaniu się do przewodu pokarmowego namnaża się obficie w jelicie środkowym. Część zakażonego czerwia zamiera, część przeżywa zakażenie i przechodzi dalsze etapy metamorfozy. Chore larwy

Kiślica (zgnilec europejski)

Kiślica jest chorobą zakaźną i zaraźliwą przewodu pokarmowego czerwia odkrytego, rzadziej zasklepionego , którą wywołuje Streptococcus pluton. Przy i przebiegu chronicznym chorują również poczwarki. Choroba występuje w Europie, Azji, Afryce,Australii, Ameryce. W Polsce najwięcej zachorowań występuje w maju i czerwcu,

Postępowanie w okręgu zagrożonym

Okręg zagrożony tworzy się w promieniu 5 km wokół pasieki zapowietrzonej. W okręgu zagrożonym wojewoda wydaje zakaz obrotu pni pszczelich, pszczół, sprzętu i narzędzi pasiecznych oraz produktów pszczelarskich, urządzania wystaw i przetargów. Po likwidacji zgnilca złośliwego w pasiece zapowietrzonej należy