Kategoria: Choroba pszczół

Trichodermoza

Trichoderma lignorum (klasa Deuteromycetes) na wszystkich podłożach stosowanych rutynowo do hodowli grzybów rośnie w postaci białych kolonii, które w czasie zarodnikowania zmieniają zabarwienie na zielone. W obrazie mikroskopowym widoczne jest hialinowe, rozgałęzione mycelium i konidiofory z konidiami, które tworzą gronka.

Drożdżyce

Stanowią zespół chorobowy występujący po spożyciu pokarmu, w którym namnożyły się drożdże z rodzaju Saccharomyces, Torulopsis lub Kloeckera. Drożdżyce przebiegają wśród objawów biegunki i z reguły prowadzą do padania chorych pszczół. Choroba występuje późną jesienią, wczesną zimą, rzadko na wiosnę.

Czerniaczka grzybiczna

Melanoza jest chorobą matek (czerniaczka jajników matek), robotnic, trutni i sporadycznie czerwia, w przebiegu której w tkankach i narządach zaatakowanych przez Melanosella mors apis dochodzi do zwyrodnienia i martwicy z następowym odkładaniem melaniny. U chorych matek powoduje ona zmniejszenie łub

Grzybica kropidlakowa pszczół

Pierwszym objawem choroby u pszczół jest osłabienie i niepokój. Chore owady pozostają poza kłębem, tracą zdolności lotne i wykazują zaburzenia równowagi ciała (zataczanie i odpadanie z plastrów). Niezdolne do lotu owady wypełzają z ula. Jedyną zmianą chorobową występującą u pszczół

Grzybica kropidlakowa czerwia

Przedni odcinek ciała chorego czerwia po 24÷48 godzinach po zakażeniu przerasta biała kożuchowała grzybnia. Po śmierci czerwia grzybnia rozwija się obficiej. Czerw matowieje, żółknie, twardnieje i zamienia się w kamykowaty twór. Grzybnia początkowo zabarwiona na biało zmienia zabarwienie na żółtozielone

Grzybica kropidlakowa

Jest to zakaźna i zaraźliwa choroba czerwia i pszczół dorosłych wywołana przez Aspergillus flavus, rzadziej przez inne grzyby z rodzaju Aspergillus (A. niger, A. nidulans, A. glaucus, A. ochraceus, A. fumigatus i A. całyptratus) w przebiegu której dochodzi do mechanicznego

Źródło zakażenia i patogeneza

Źródłem zakażenia są chore i martwe larwy oraz zanieczyszczony zarodnikami pyłek i miód. W ulu choroba szerzy się na drodze kontaktu bezpośredniego z robotnicami, które zakażają się podczas usuwania zamarłego czerwia i przenoszą zarazki na zdrowy czerw, a także do

Grzybica otorbielakowa

Jest chorobą zakaźną i zaraźliwą, która poraża czerw pszczeli i trutowy we wszystkich stadiach jego rozwoju. Po raz pierwszy została opisana w Niemczech w 1913 r. W Polsce stwierdzono grzybicę otorbielakową w 1921 r. W ostatnich latach obserwuje się nasilenie

Mikozy czerwia i pszczół

Grzybice pszczół, podobnie jak mikozy innych owadów, zwierząt wyższych i ludzi należą do chorób warunkowo chorobotwórczych. Zapadalność czerwia i pszczół zależy od gatunku i właściwości grzybów, czynników usposabiających, niekiedy stadiów rozwojowych owada oraz odporności naturalnej poszczególnych osobników całej rodziny. Do

Czerniaczka bakteryjna jajników matki

Jest zakaźną chorobą matek, która polega na zwyrodnieniu i martwicy tkanek układu rozrodczego z następowym odkładaniem w uszkodzonych tkankach melaniny. Etiologia. Czerniaczkę wywołuje Klebsiella cloacae (Aerobacter cloacae), pleomorficzna Gram ujemna pałeczka o wymiarach 0,5 X 2,0÷3,0 um. K. cloacae fermentuje