Kategoria: Choroba pszczół

Senotainiaza

Senotainiaza (inwazja muchy Senotainia) — Senotainiasis. Jest chorobą inwazyjną pszczół lotnych, którą wywołują larwy muchy Senotairtia tricuspis pasożytujące w tułowiu i odwłoku pszczół. Zarażone pszczoły padają po 27 dniach. Nasilenie choroby przypada na lipiec i sierpień. Wtedy bowiem pojawiają się

Muszyce pszczół

Muszyce pszczół są następstwem pasożytowania larw niektórych gatunków much w hemo- limfie, tkankach tułowia i odwłoka pszczół. Rozwijające się larwy pasożyta powodują mechaniczne i chemiczne uszkodzenie tkanek żywiciela, co prowadzi do padania zarażonych owadów. Muszyce występują w ciepłych porach roku.

Inwazja wachlarki

Samice wachlarki (Stylops mellites, S. aterrimuś) pasożytują w tkankach miękkich tułowia pszczół, larwy tego pasożyta w jamie ciała czerwia. Inwazje wachlarki występują rzadko i dotyczą niewielkiej liczby pszczół w rodzinie. Przypadki inwazji wachlarki opisano w Polsce w pasiekach w okolicach

Inwazja larw oleić

Meleoza jest chorobą pasożytniczą zbieraczek, rzadziej pszczół nielotnych, wywołaną przez larwy chrząszczy z rodzaju Meloe, które pasożytują na powłokach zewnętrznych. Choroba występuje w pierwszej połowie lata (druga połowa maja, czerwiec) i powoduje niepokój, wycieńczenie i padanie pszczół. Etiologia. Na ciele

Brauloza

Brauloza jest chorobą pasożytniczą matek, robotnic i trutni, którą wywołują ektopasożyty z rodzaju Braula. Przy masowych zarażeniach matki występują zaburzenia w czerwieniu i śmierć matek. Nasilenie choroby przypada na okres późnego lata, kiedy pasożyt poraża młode pszczoły i trutnie. Jesienią

Inwazja Tropilaelaps clarea

Tropilaelaps clarea jest ektopasożytem robotnic, trutni, matek i starszego czerwia. Dojrzałe płciowo roztocza o ciele silnie spłaszczonym, wymiarze 0,8 X 0,55 mm, usadawiają się na błonach międzysegmentalnych, gdzie żywią się hemolimfą. Larwy pasożyta żerują na larwach i poczwarkach pszczół. Czerw

Cykl rozwojowy pasożyta

Rytm składania jajeczek przez samicę V. jacobsoni jest ściśle uzależniony od stanu jej odżywienia oraz obecności w rodzinie czerwia. Gwałtownemu rozmnażaniu pasożyta sprzyja pojawienie się w rodzinie czerwia trutowego, przy czym wraź ze zwiększeniem liczby czerwia trutowego w rodzinie zmniejsza

Inwazje roztoczy zewnętrznych

Trzy gatunki roztoczy (A. externus, A. dorsalisiA. vagans) mogą pasożytować i rozmnażać się na powłokach zewnętrznych pszczół, dwa gatunki (V. jacobsoni i T. clared) pasożytują na czerwiu i pszczołach. Roztocza te nie zarażają tchawek. Inwazja Acarapis externus, A. dorsalis i

Tymol i mentol

Tymol.Działa na postacie wędrujące A. woodi Stosuje się go w dawce 10 g/pień dwukrotnie w odstępach miesiąca, poczynając od kwietnia. Trzeci raz stosuje się tymol w dawce 15 g/pień pod koniec września, po zakończeniu zimowego dokarmiania pszczół. Preparat w naczynkach

Rozpoznanie

W każdym przypadku podejrzenia choroby rozpoznanie kliniczne musi być potwierdzone badaniem laboratoryjnym. Celem badania jest wykazanie w pierwszej parze tchawek obecności dojrzałych roztoczy lub ich postaci rozwojowych oraz charakterystycznych zmian anatomopatologicznych. Do badań laboratoryjnych należy pobrać 50÷100 sztuk martwych pszczół