Kategoria: Choroba pszczół

Zarys systematyki, anatomii i fizjologii pszczół

Pszczoła miodna (Apis mellifera L.) należy do typu stawonogów (Arthropoda), podtypu tchawkodysznych (Tracheata), gromady owadów (Insecta), podgromady uskrzydlonych (Pterygogenea), rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera), podrzędu żądłówek (Aculeata), nadrodziny pszczół (Apoidea), rodziny pszczołowatych (Apidae), rodzaju pszczoła (Apis). W skład rodzaju pszczoła wchodzą cztery

Znaczenie ekonomiczne gospodarki pszczelarskiej

W miarę rozwoju ekonomicznego kraju i intensyfikacji produkcji rolnej wzrasta znaczenie gospodarki pszczelarskiej. Pszczoły odgrywają bardzo ważną rolę jako: zapylacze większości roślin, zarówno dzikich jak i uprawnych, producenci miodu i wosku oraz producenci mleczka pszczelego, jadu i propolisu. Rola pszczół